Zrychlili jsme termín dodání. Objednávku odesíláme maximálně do 12 hodin.
Matrace doručíme po Praze již dnes!
!!! Velikonoce 7.04.2023 - 10.04.2023 je zavřeno !!!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vase-matrace.cz a jsou připojeny k nabídce zboží v uvedeném internetovém obchodě. Veškeré smluvní vztahy jsou zavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a v případě, že se jedná o spotřebitele zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Provozovatelem internetového obchodu www.eu-omega.com a prodávajícím je SWĚTOČ Corporation s.r.o., IČO: 27633098 se sídlem Na Poříčním právu 1914/6, Nové Město, 128 00 Praha 2
telefon: 778 068 674, e-mail: info@vase-matrace.cz

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.eu-omega.com jsou závazné. Provedením objednávky se ze strany kupujícího rozumí vyplnění veškerých údajů, které jsou v příslušném formuláři označeny jako závazné. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu  a že s nimi souhlasí a současně stvrzuje, že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů. Kupní smlouva vzniká závazným písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupující jsou povinni uvést řádné a správné kontaktní údaje, a to zejména jméno, příjmení (sídlo) úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, emailové i telefonické spojení. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen řádně odebrat zboží provedené objednávkou a zaplatit celkovou kupní cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno, o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat.

Potvrzení objednávky

a) Objednávka je automaticky přijata - informační e-mail
b) Závazné potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři) do druhého pracovního dne ode dne doručení řádně provedené a platné objednávky.
c) Prodávající bude následně informovat kupujícího o odeslání zboží ze skladu formou e-mailové zprávy.

Zrušení objednávky kupujícím

Kupující je oprávněn zrušit objednávku  do 24 hodin ode dne provedení objednávky, a to bez udání důvodu. K takovémuto zrušení provedené objednávky je třeba uvést jméno, příjmení (sídlo) kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Byla-li kupní cena provedené objednávky již zaplacena, prodávající zašle tuto kupní cenu zpět kupujícímu do 14 pracovních dnů ode dne zrušení objednávky. V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupující-ho, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena zboží, případně údaje na webových stránkách jsou nesprávné nebo nepřesné má prodávající právo zrušit potvrzenou objednávku do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky. V takovém případě prodávající kupujícího kontaktuje prostřednic-tvím e-mailu a oznámí kupujícímu zrušení potvrzené objednávky. V případě, že byla uhrazena část nebo celá kupní cena vyplývající z objednávky, bude tato kupní cena, případně její část vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

Dodání zboží

Objednané zboží si vyzvedne kupující na odběrném místě v Praze nebo bude zasláno prostřednictvím dopravce na uvedené jméno a adresu objednatele nebo bude zavezeno zaměstnancem prodávajícího. Podrobné možnosti a podmínky dodání zboží jsou uvedené v sekci „Doprava a platba“. Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky. Prodávající se zavazuje předat dopravci objednané zboží nejpozději do14 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.  

Platební podmínky

Ceny zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.eu-omega.com v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, kterými jsou dopravné a dobírka a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Kupující při objednávce je povinen zvolit konkrétní způsob platby dle možností uvedených při objednávce v sekci košík a to platba předem na účet nebo platba dobírkou - platba při převzetí zboží od dopravce nebo hotově při osobním odběru. V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je toto jednání kupujícího považováno za porušení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy, přičemž v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

Platba

  • na dobírku s navýšením kupní ceny
  • osobně v hotovosti po telefonickém nebo emailovém sjednání termínu s prodávajícím
  • platba převodem předem - možnost uhrazení objednávky na základě vystavené předfaktury
  • online bankovním příkazem. Platební podmínky a možnosti dodání jsou popsány v sekci „Doprava a platba“.


Reklamace a vrácení zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady mů-že upravit reklamační řád prodávajícího. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Upozorňujeme, že uvedené obrázky na našem eshopu jsou pouze ilustrační, barvy pěn se ve skutečnosti liší. Barva pěny nemá vliv na vlastnosti matrace. Ochrana osobních údajů

Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Podmínky ochrany osobních údajů podle  GDPR

V případě, že dojde  mezi námi a spotřebitelem  ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy  nebo  ze  smlouvy  o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může  spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů , kterým je  

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát  - oddělení ADR

Štěpánská 15
120 00 
Praha 2 
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“  

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedena doba delší. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je zřetelně vyplněný prodejní doklad - FAKTURA.  Bez prodejního dokladu nemusí být reklamace přijata. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době s platným prodejním dokladem. 

Převzetí zboží

Bezprostředně při převzetí zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen zkontrolovat správnost počtu předaných jednotek a neporušenost obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, kupující se přesvědčí o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je třeba uvést do přepravního listu či jiného dokladu, který obdrží společně se zbožím, jinak právo na reklamaci mechanického poškození zaniká. Bez zbytečných odkladů o tom současně informuje prodejce. Pokud je zboží poškozeno pod neporušeným obalem, kupující je povinen na požádání tento obal předložit prodejci k prošetření reklamace, jinak reklamace nebude uznána. 
Oprávněnou reklamaci můžete podat těmito způsoby: 
e-mailem
doporučeným dopisem
osobním doručením do prodejny


Lhůta uplatnění reklamace :
Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné například při montáži je kupující povinen oznámit nejpozději do 14 dnů po zakoupení. Matrace musí být v originálním balení, nepoužitá, nepoškozená a čistá. Vady materiálu je zákazník povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku. 

Barvy pěn na webu jsou pouze ilustrační, aby byly vidět odlišné druhy pěn. Ve skutečnosti barva pěny se může lišit od obrázku, není to vada matrace. 

Uplatnění a vyřízení reklamace
Reklamaci zákazník řeší vždy s prodejcem zboží. Reklamace bude vyřízena dle zákonných podmínek bez zbytečných odkladů do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se strany nedohodnou jinak. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součásti za bezvadný, běží na nový výrobek nebo jeho součást nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti). 

Záruka se nevztahuje na:
vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva
běžné opotřebení (změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebením nebo žmolkování potahu matrace a částečné změknutí použitých materiálů)
vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka
vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží
drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky
proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004
poškození zboží živly
lamelové rošty jsou standardně dodávány o 4 cm kratší a o 1 cm užší
tolerance rozměr (délka, šířka) je +/- 1 cm
matrace nesmí být na reklamaci poslány znečištěné, přehnuté ani srolované, musí být řádně zabaleny a zalepeny v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby nedošlo přepravou k ušpinění nebo jinému poškození reklamovaného zboží
Při výrobě atypických rozměrů může být matrace vyrobena z více kusů-toto není důvodem k reklamaci nebo vrácení zboží.
Pří výrobě atypické velikosti doba dodání může se protáhnout až na 4-5 týdnů.


U pěnových matrací jsou povoleny následující změny:
a) ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%
b) změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40%
Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu protistlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%
Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace.

Oprávněná reklamace bude řešena ve většině případů opravou nebo výměnou zboží  (výjimkou může být reklamace vyměnitelných dílů, kdy je možné dodat pouze část zboží).Reklamace bude zahájena dnem fyzického přijetí reklamačního protokolu a kopie dokladu o koupi,nikoliv dnem fyzického přijetí reklamovaného zboží, avšak prodejce je povinen dodat reklamované zboží zpět výrobci a to společně s kopií reklamačního protokolu nejpozději do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace.